Afacan entdecken
close
Hayalden Gerçeğe


Er-Fahren Çalışma Grubu, gençler için Türkiye’de bir buluşma merkezi oluşturma fikrini 1988 yılında GENÇTUR-İstanbul ile ortaklaşa geliştirdi. O dönemde hem Türkiye’deki oteller tarafımızdan desteklenen grupların gereksinmelerine uygun olmaktan uzaktı, hem de (örneğin grup liderlerine eğitim seminerleri vermek gibi amaçlar için kullanabileceğimiz) devlet kurumlarından bağımsız konferans ve toplantı mekanları hemen hemen hiç yoktu.

Oluşturacağımız buluşma merkezi, gençlerin gereksinmelerine yanıt verebilecek, rahatça hareket edebilecekleri, ama aynı zamanda Türk toplumu ile tanışmalarına, bu toplum hakkında kafa yormalarına olanak tanıyacak bir yer olmalıydı. Kısa sürede fikirler üretildi, projenin yaşama geçirilmesi yönünde başlangıç adımları atıldı.

Umverteilen! Stiftung für eine, solidarische Welt Vakfı’nın mütevelli heyeti 1990 yılında, kapsamlı tartışmaların ardından vakıf kaynaklarından 500.000 DM tutarında bir bölümün Er-Fahren Çalışma Grubu’na aktarılmasını kararlaştırdı. Başlanan çalışmaların sonuçlandırılması amacıyla, mütevelli heyeti tarafından iki sene sonra 1.170.000 DM daha verildi.

Yine de projenin yaşama geçirilebilmesi, on yıldan fazla bir süre gerektirdi. Bizi dayanma gücümüzün sınırlarına dek zorlayan, karmaşık, kısmen son derece yıldırıcı ve zaman zaman dolambaçlı çözüm yollarına başvurmamızı gerektiren çok sayıda güçlüğü aştıktan sonra, nihayet 2002 yılında Kuzey Ege kıyılarında (İzmir’in 80 kilometre kuzeyinde) bir konaklama tesisini satın alıp, tasarladığımız şekilde tadil ettirebildik. Tadilat projesini ve yapı kontrol hizmetlerini, Berlin’de yaşayan Türk kökenli bir mühendis, inşaat işlerini ise merkezi İstanbul’da bulunan bir şirket üstlendi. Kullanımımıza sunulan para, inşaata ve temel donanıma ucu ucuna yetti. İçeriğe ilişkin konseptimizi, GENÇTUR-İstanbul ile birlikte geliştirdik. GENÇTUR-İstanbul’un sorumlu müdürü, buluşma merkezimizin sorumlu müdürlüğünü de üstlenerek; tesisin yönetimi, personel alımı ve eğitimi, Er-Fahren Çalışma Grubu ve Türkiye’deki dostlarımızla birlikte tesisin donatımı ve işletilmesi için kolları sıvadı.

Tesis, tadilat işlerinin tamamlanmasının ardından 2004 yılının Nisan ayında hizmete girdi.

Afacan’ın konuk profili, zamanla büyük bir çeşitliliğe kavuştu. Öngörüldüğü gibi, Almanya’dan Er-Fahren Çalışma Grubu tarafından desteklenen gruplar geliyor. Bu gruplar, seyahatlerinin dinlenceye ayrılan bölümünü artık otellerde değil, buluşma merkezimizde geçiriyor. Yaz aylarında, Türkiye’deki çocuk ve gençler için tatil kampları sunuluyor. Farklı ülkelerden gelen katılımcılarla (Avrupa Birliği destekli) uluslararası çalışma kampı projeleri ve kültürlerarası buluşmalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca, engellilere ve farklı ihtiyaç gruplarına hizmet veren Alternative Camp adlı kuruluş da düzenli olarak tesisten yararlanmakta.

Konaklama sayısının 2004 yılından 2014 yılına kadar iki katına çıkmasına rağmen doluluk oranı hala istenilen düzeye ulaşmadığı için, vakıf tarafından düzenli olarak tesise yardım edilmesi gerekiyor. Ekonomik bağlamdaki sorunları henüz aşabilmiş değiliz. Kısıtlı para kaynaklarımız nedeniyle başlangıçta tesisin donanımını gereken çeşitlilikte sağlayamamış olmamız da, bunun nedenlerinden bir tanesi kuşkusuz. Hedefimiz, Afacan’ın ne kadar farklı amaçlar için kullanılabileceğinin kulaktan kulağa yayılması ve böylelikle daha fazla sayıda konuğu ağırlayabilmek.

Bütün bunlara rağmen, hayalini kurduğumuz barış dolu vaha haline gerçekten de geldi buluşma merkezimiz. Kâr amacı gütmeyen bir anlayışla yönetilen Afacan, konaklayan tüm grupların güzel anılarla ayrıldıkları bir buluşma merkezi bugün.