Afacan entdecken
close
Neler yapılabilir?


Türkiye’deki bir kültürel gezinin ardından değerlendirme ve dinlence:

Genelde Er-Fahren Çalışma Grubu’ndan destek alan, yani aralarında ailesi Türkiye kökenli olan katılımcıların da bulunduğu okul sınıfları ya da gençlik grupları, programlarının son etabında Afacan’a gelirler. Eskiden seyahatlerinin son birkaç gününü turistik otellerde geçirmek zorunda kalan bu gruplar, 2004 yılından beri hem dinlenmek ve hem de seyahatleri boyunca görüp yaşadıklarını bir kez daha gözden geçirip değerlendirmek amacıyla Afacan’a gelmekteler. Dileğimiz, Türkiye kökenli göçmenlerin yaşadığı diğer ülkelerdeki gençlerin de, Türkiye’ye ve Afacan’a bu tür ortak seyahatler gerçekleştirmesi.


Almanya’dan (ya da başka ülkelerden) gelen grupların Türkiye’deki gruplarla buluşması:

Bu tür buluşmalar için gelen gruplar, okul sınıfları olabileceği gibi, aynı dalda meslek eğitimi ya da yüksek öğrenim gören ya da aynı mesleğe sahip katılımcılardan oluşabilir. Afacan’daki buluşma, Türkiye’deki kardeş grubu ziyaretin öncesinde ya da sonrasında gerçekleşir. Bu bağlamda Afacan, içinde serbestçe hareket edilebilecek bir “tarafsız bölge” işlevini üstlenir her iki grup için de. Ama böyle bir tarafsız bölgenin varlığı, buluşmanın başarılı olması için tek başına yeterli olmayabilir. Buluşmanın özenli bir şekilde hazırlanması, ortak etkinliklerin iki grup tarafından birlikte planlanıp kararlaştırılmış olması gerekir. [Hazırlıklar konusunda ayrıntılı bilgi için Hazırlık]


Avrupa Birliği programları çerçevesinde kültürlerarası buluşmalar:

Çeşitli Avrupa ülkelerinden katılımcıların, Gençtur İstanbul ya da başka bir kuruluşun organizasyonuyla Afacan’da bir araya geldiği buluşmalardır.


Çocuklar ve gençler için tatil kampları:

Gençtur İstanbul, Türkiye’de yaşayan çocuk ve yenigençler için Afacan’da her yıl tatil kampları düzenlemektedir. Bu tür kampların, yurtdışında yaşayan ve aileleri yazı Türkiye’de geçiren Türkiye kökenli çocuk ve gençlere yönelik olarak düzenlenmesi de düşünülebilir.


Çalışma kampları:

Zenaat sahiplerinin, sanatçıların ya da gönüllülerin, Afacan’da ve Afacan yararına çalıştıkları kamplardır.


Seminerler:

Bugüne dek Afacan’da değişik yaş ve meslek gruplarına yönelik, değişik konularda pek çok seminer gerçekleştirildi. İşte bunlardan birkaç örnek.

“Güz Buluşmaları”nda Berlinli ve Berlinde yaşayan göçmen kökenli aileler, Afacan çevresinde çalışan öğretmenler ile buluşup önyargılar üzerine konuşuyor ve sonuçlarını değerlendiriyorlar.

Avrupa’daki okul öğretmenleri için düzenlenen “Diversity in European Classrooms / Avrupa Sınıflarının Çeşitliliği” semineri Afacan’da her yıl yineleniyor. www.lebenskunde.de/international-teacher-training

”Yakın çevre Anneleri ve okuma yazma eğitmenleri Afacan’da birlikte çalıştılar.

In Vielfalt leben (Living in Diversity / Çeşitlilik İçinde Yaşamak) semineri kimlik ve kökler hakkında fikir alışverişinde bulunan genç ve yaşlıları bir araya getirdi.

ürkiye’nin doğu bölgesinden gelen katılımcılar çevre sorunlarını Afacan’da tartıştılar.

2014 Paskalya Semineri “An intercultural encounter for multipliers / Çoğaltıcılar için Kültürlerarası Yüzleşme” Afacan’da yapıldı.


Gerçekleştirilen projelerin raporlarını Arşiv‘de bulabilirsiniz. Afacan’da konaklayan farklı grupların ve düzenledikleri etkinliklerin resimlerini fotoğraf galerimizde bulabilirsiniz.