Afacan entdecken
close
Hedefimiz


Tesis, 2003 yılında üstlendiğimizde, “Afacan Motel” adını taşıyordu. Ona yeni bir yüz, yeni bir ruh kazandırdık, ama adını olduğu gibi bıraktık. Çünkü Türkçe’de “fıkır fıkır hareketli, meraklı, uslu bir şekilde itaat etmektense herşeyi deneyerek öğrenmeyi yeğleyen çocuk“ anlamına gelen “afacan” sözcüğü, amacımızla örtüşüyordu.

Afacan, farklı kültürlerden gelen konuklarının birbirleriyle karşılıklı etkileşim ve uzlaşı içerisinde etkin ve yaratıcı olabilecekleri, kendilerini serbestçe geliştirebilecekleri ve sorumluluk üstlenebilecekleri bir buluşma, tanışma ve birlikte olma mekanı. Ön yargıların Ege Denizi’nin dalgalarıyla uzaklaştığı, neşeli kahkahaların beyaz bulutlara ulaştığı, yeni ve kalıcı dostlukların yeşerdiği küçük bir vaha.

Farklı kültürlerden çocuklar ve gençler bir araya gelip buluşma şansını pek bulamıyorlar. Karşılıklı özgüven ve bilgi eksikliği, önyargıların yeşerip boy atmasına yol açıyor. Etik değerler ve yalnızca kuramsal olarak işlenen dersler bu önyargılara karşı yetersiz kalıyor. Oysa kişisel deneyimler “ötekini tanıma”da kalıcı bir etki yaratabiliyor.

İşte bu nedenle “ötekiler’i biraraya getirmeye çalışıyoruz Afacan’da. Çocukların ve gençlerin farklı yaşam biçimleriyle tanışmalarını, bilinçaltında sahip oldukları ön yargıları yüzeye çıkartarak onlarla bir hesaplaşma içine girmelerini desteklemeyi, “öteki’yi dışlamak yerine onun hakkında meraklarını uyandırmayı ve böylece kendilerine ve başkalarına şimdiye kadar olduğundan farklı bir biçimde yaklaşabilmelerine olanak sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu nedenle Afacan’ı her türlü gereksinimin karşılandığı turistik bir otel değil, ama bir “buluşma merkezi” olarak sunuyoruz.